Korpa 0

Servis

Izjava o saobraznosti

Poštovani,
Zahvaljujemo Vam na kupovini naših proizvoda. Molimo Vas da prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitate svu  tehničku dokumentaciju i da se prilikom upotrebe pridržavate priloženih uputstva.

REKLAMACIJE U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

Roba je saobrazna ako:

 • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vrijeme zaključenja ugovora,
 • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

OBAVEZE POTROŠAČA

 1. Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda
 2. Da eksploataciju opreme vrši u skladu sa priloženim uputstvom za upotrebu, navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
 3. Da obezbijedi odgovarajuće uslove u kome će uređaj biti smješten u zavisnosti od namjene i tehničkih karakteristika uređaja koja su data u uputstvu uz uređaj.
 4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%),
 5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju, za sve uređaje koji zahtijevaju uzemljenje
 6. Da po mogućstvu sačuva i dostavi priloženu tehničku dokumentaciju u toku trajanja reklamacionog roka
 7. Da instalaciju/servis povjeri isključivo ovlašćenim licima

IZJAVA

 1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta.
 2. Proizvod će ispravno funkcionisati ako se korisnik pridržava uputstava iz priložene tehničke dokumentacije
 3. Proizvođač ne odgovara za tehničke karaktetiristike objekta u koje se ugrađuju proizvodi. Proizvođač odgovara samo i isključivo za tehničke karakteristike proizvoda.

 

Developed by: ProStudio.me
Nalog

Developed by: ProStudio.me
Pozovite +38268028528